Publishing Model (Dutch)

Bynkershoek Publishing publiceert boeken voor het juridisch onderwijs in Nederland en daarbuiten. Onder de naam Bynkershoek Readers verschijnen er Engelstalige uitgaven gericht op de Engelse variant van HBO-Rechten (het Haagse International Bachelor of Law Program). Daarnaast verschijnt er onder de imprint  ‘Joannes van der Linden’ leermateriaal voor de Nederlandstalige opleiding HBO-Rechten. Bynkershoek Publishing reproduceert ook materiaal dat elders niet meer voorradig is en verzorgt congresbundels en proefschriften. Bynkershoek Publishing is een activiteit van het Bynkershoek Institute.

Voor het competentiegerichte en probleemgestuurde juridisch onderwijs zijn drie typen producten ontwikkeld. “Texts & Materials” of “Readers” bevatten hoofdstukken van leerboeken, wetenschappelijk artikelen en andere instructieve teksten als leermateriaal voor afzonderlijke vakken. “Law Collections” of “Rechtsbronnen” bevatten primaire bronnen van het recht, zoals verdragen, wet- en regelgeving en/of jurisprudentie van internationale, regionale of nationale herkomst, bedoeld als gereedschap voor diverse juridische vakken. Het derde type materiaal is “Workbooks” of “Studiewijzers”, die de modulebeschrijvingen, leerinstructies, opdrachten, en cases voor projecten bevatten, op basis waarvan de studenten hun leertraject, projecten en ander ‘huiswerk ‘ kunnen uitvoeren.

Daarnaast zijn er nog “Textbooks” of “Handboeken” in ontwikkeling. Die boeken beogen een bijdrage te zijn aan het vullen van het huidige gat dat bestaat tussen te specialistische leerboeken op masterniveau en de te eenvoudige inleidingen die vaak op bachelor niveau worden gebruikt. Dit materiaal wordt geschreven door diverse juridische specialisten en onderwijskundigen over een specifiek juridisch onderwerp, gericht op een bredere markt.

Al deze boeken worden on demand geproduceerd, zodat de inhoud snel, eenvoudig en op elk moment aangepast kan worden. Dat maakt de boeken altijd up to date. Ook kan een bestaande titel op die manier gemakkelijk geschikt gemaakt worden voor elke andere onderwijsinstelling dan waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Maar soms is een aanpassing zelfs niet eens nodig. Meer informatie via www.bynkershoek.eu en www.joannesvanderlinden.nl.

Recent Comments

    Archives

    Categories

    • No categories